Măsură

Nume:
I6. Programul de mentorat Orizont Europa
ID:
C9 – I6
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
5 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
282
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
500
Descriere:
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării va acorda 500 de vouchere solicitanților care depun o propunere de proiect în cadrul cererilor de propuneri din cadrul programului Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate (și peste pragul stabilit pentru un criteriu de evaluare pentru 10 000 EUR) pentru: – redactarea propunerilor de proiecte; – realizarea de schimburi de personal; – participarea la evenimente de intermediere; – utilizarea Infrastructurii luminii extreme – Fizică nucleară Pentru a se asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), activitățile de cercetare legate de activitățile/activele incluse pe lista de excludere nu vor fi eligibile.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID