Măsură

Nume:
R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare
ID:
C9 – R5
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
278
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a unei legi care încurajează, facilitează și reglementează integrarea voluntară și funcțională și fuzionarea instituțiilor de cercetare din România
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Legea va intra în vigoare pentru a aborda problema gradului ridicat de fragmentare a sistemului de cercetare din România. Acest lucru va încuraja, facilita și reglementa integrarea instituțiilor de cercetare. Cadrul legislativ va ține seama de recomandările mecanismului de sprijinire a politicilor din cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022 și va preciza cel puțin: – o evaluare externă periodică (adică o dată la 5 ani) a tuturor institutelor de cercetare și dezvoltare din România, inclusiv a celor de la nivel universitar, pe baza standardelor internaționale favorabile excelenței științifice și impactului socio­economic, în vederea abordării gradului ridicat de fragmentare a sistemului de cercetare și dezvoltare și a integrării acestora în Spațiul european de cercetare. Unul dintre criteriile care trebuie incluse în evaluare este măsura în care organizațiile de cercetare exploatează în comun structuri de cercetare. – accesul organizațiilor de cercetare la sprijin financiar și nefinanciar, corelat cu rezultatele evaluării periodice menționate anterior.
Observații:

Legea a fost adoptată de Parlament pe 20 decembrie și a fost promulgată în ianuarie 2023.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID
Numar secvențial:
279
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
0
Obiectiv:
25
Descriere:
25 % dintre organizațiile de cercetare vor utiliza în comun infrastructură și structuri de cercetare. România va raporta anual proporția tuturor organizațiilor de cercetare (astfel cum sunt enumerate în Sistemul european de infrastructuri de cercetare) care utilizează în comun infrastructură și structuri de cercetare.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID