Măsură

Nume:
R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare
ID:
C9 – R4
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
276
Termen:
2024 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor în vederea simplificării investițiilor în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a modificărilor legislative în vederea creării unui mediu favorabil investițiilor publice și private în cercetare, dezvoltare și inovare Modificările: – vor simplifica și raționaliza legislația națională privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor din cadrul proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare – vor asigura digitalizarea tuturor procedurilor legate de contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor de cercetare, dezvoltare și inovare – vor asigura publicarea integrală a tuturor rezultatelor proiectelor finanțate din fonduri publice, cu excepția proiectelor în domeniul securității și apărării – vor asigura evaluarea tuturor proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare cu o valoare mai mare de 500 000 EUR finanțate din fonduri publice de către cercetători recunoscuți la nivel internațional înainte de a fi aprobate de autoritatea contractantă publică, asigurându-se astfel evitarea conflictelor de interese – vor asigura revizuirea critică a rezultatelor proiectelor de cercetare selectate cu o valoare mai mare de 500 000 EUR de către cercetătorii recunoscuți la nivel internațional (ca parte a comitetelor de coordonare a proiectelor) înainte de a fi aprobate de autoritatea contractantă publică, asigurându-se astfel evitarea conflictelor de interese. Sunt organizate audieri publice pentru evaluarea la jumătatea perioadei a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare. Analizele de evaluare sunt trimise consorțiului de proiecte în conformitate cu practicile programului Orizont Europa. – Noua strategie pentru cercetare, inovare și specializare inteligentă va asigura o participare sporită a întreprinderilor la proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare finanțate din fonduri publice, pentru a sprijini integrarea sectorului de afaceri românesc în lanțurile valorice europene strategice, acordând prioritate implicării IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate în aceste domenii, astfel cum se specifică în „Strategia României privind antreprenoriatul” (care urmează să fie adoptată de Ministerul Economiei).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID
Numar secvențial:
277
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Procentul de proiecte cu cel puțin un partener din sectorul afacerilor, finanțate de Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării și de agențiile acestuia.
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
40 % din proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare finanțate din fonduri publice au cel puțin o entitate comercială activă, inclusiv IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, în calitate de partener în cadrul proiectelor finanțate de Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării și de agențiile sale.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID