Măsură

Nume:
R3. Reforma carierei de cercetător
ID:
C9 – R3
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
274
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației privind cariera și statutul cercetătorului
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Legea 319/2003 modificată va detalia indicatorii-cheie de performanță (pe baza standardelor internaționale de cercetare) care vor fi utilizați pentru a evalua performanța cercetătorilor, iar Legea 206/204 modificată va detalia standardele privind „buna conduită în cercetarea științifică” și, prin urmare, accesul la finanțare și la burse. Noile acte legislative vor viza alinierea la cele mai bune practici europene, inclusiv: a) promovarea în cariera de cercetător pe baza principiului meritului b) recrutarea pe baza unor proceduri transparente, deschise și competitive c) bunele practici în materie de etică și integritate în cercetarea științifică. Noua legislație va include, de asemenea, un cadru de stimulente financiare și nefinanciare pentru a încuraja punerea în aplicare a Cartei europene a cercetătorilor și a Codului de recrutare a cercetătorilor de către institutele de cercetare. Acesta va fi instituit în special în contextul cerințelor de eligibilitate pentru cererile de propuneri competitive, al criteriilor de evaluare a organizațiilor, al finanțării instituționale și în legătură cu jaloanele 280 și 283. Aceste noi proceduri legislative vor ține cont și de recomandările formulate în cadrul mecanismului de sprijinire a politicilor din cadrul programului Orizont Europa 2021-2022.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID
Numar secvențial:
275
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
5
Obiectiv:
16
Descriere:
Pe lângă cele 5 instituții deja existente, 9 alte instituții care au aderat la Carta europeană a cercetătorilor și la Codul de recrutare a cercetătorilor vor inițiază procesul de elaborare, punere în aplicare și evaluare a planurilor de acțiune bazate pe baza instrumentului „Strategia de resurse umane pentru cercetători” (HRS4R) al Comisiei Europene, care ajută angajatorii și finanțatorii să pună în aplicare principiile cartei și ale codului în instituțiile lor. Până în septembrie 2021, 16 instituții din România au aderat la Carta europeană a cercetătorilor și la Codul de recrutare a cercetătorilor și doar 5 instituții au inițiat procesul de elaborare, punere în aplicare și evaluare a planurilor de acțiune
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID