Măsură

Nume:
R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării
ID:
C9 – R2
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
3.43 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
270
Termen:
2021 T4
Jaloane:
Adoptarea unui act normativ pentru operaționalizarea Unitatea de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin al politicilor (PSF)
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Operaționalizarea unei unități temporare de implementare a reformelor în cadrul mecanismului de sprijinire a politicilor, cu mandatul de a implementa și a monitoriza recomandările mecanismului de sprijin al politicilor care au fost transpuse în reforme ale ecosistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare. Noua unitate, cu sprijinul mecanismului de sprijin al politicilor, va reproiecta, în coordonare cu autoritățile publice relevante, arhitectura și funcțiile sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare, pentru a îmbunătăți calitatea investițiilor în cercetare și inovare pentru un sistem rezilient și performant. În acest scop, mandatul unității se va axa, printre altele, pe 5 priorități: a) guvernanța sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare; b) condițiile-cadru pentru cercetarea publică, resursele umane pentru cercetare şi inovare; c) internaționalizarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare; d) parteneriatele public-privat în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării; e) impactul fondurilor structurale asupra sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare. Unitatea va fi operațională în perioada 2021-2026 și va avea un număr de 17 angajați în echivalent normă întreagă.
Observații:
Analiza noastră: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării a făcut unitatea pentru implementarea reformelor și investițiilor în cercetare, iar schema de personal este completată integral. Din nou jalonul vorbește de operaționalizare, dar aici lucrurile stau mai bine decat in cazul task force-ului pentru digitalizare. Această unitate are ca principală atribuție în PNRR (și motivul pentru care a accesat asistență tehnică) ca Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării să deruleze în cadrul unui Policy Support Facility (PSF) o evaluare a sistemului de cercetare din România și să pună în aplicare recomandările de acolo. Vorbim de ceea ce ar trebui să fie o reformă și o cuplare la piață a institutelor de cercetare. Observăm din atribuțiile acordate că unitatea are atribuții mai largi, practic preia sarcinile ministerului pe partea de cercetare. S-ar putea ca aici să apară o problemă și să se solicite României ca unitatea să rămână în obiectivele agreate explicit în PNRR.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID
Numar secvențial:
271
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
0
Obiectiv:
80
Descriere:
România va pune în aplicare recomandările detaliate în viitoare evaluare inter pares efectuată în cadrul Mecanismului de sprijinire a politicilor, respectând, în același timp, etapele și prioritățile care vor fi sugerate de mecanismul de sprijin al politicilor stabilite la jalonul 270.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvernul Romaniei
Numar secvențial:
272
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Act legislativ care indică intrarea în vigoare a sistemului permanent care elaborează, pune în aplicare, monitorizează și evaluează politica în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
România va institui un sistem permanent care să asigure elaborarea și punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea armonizate ale politicii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării la nivelul ministerelor și agențiilor, cu o durată de viață mai largă decât calendarul Mecanismului de redresare și reziliență, pe baza recomandărilor mecanismului de sprijinire a politicilor pentru perioada 2021-2022.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvernul Romaniei
Numar secvențial:
273
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Dispoziție într-o ordonanță a Guvernului care indică intrarea în vigoare a legislației de instituire a organismului unic
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificările legislative (și anume, cele aduse OG 57/2002) vor permite crearea unui nou organism cu rol decizional, axat pe domeniul cercetării, dezvoltării și inovării și pe politicile de specializare inteligentă, la nivel guvernamental, împreună cu ministerele responsabile. Acest organism va asigura coordonarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare (inclusiv inovarea și antreprenoriatul bazate pe cercetare) la nivel național și va fi structurat în conformitate cu recomandările pentru cercetare, dezvoltare și inovare pentru perioada 2021-2022 ale mecanismului de sprijinire a politicilor. Secretariatul acestui organism va fi asigurat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID