Măsură

Nume:
I3.2 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă
ID:
C9 – I3.2
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
35 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
264
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Comunicarea selecției
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Selectarea unui administrator al schemei care va implementa schema de minimis (lansarea cererii de propuneri, evaluarea, contractarea și monitorizarea proiectelor). Se vor acorda granturi societăților care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Scopul este de a pregăti societățile care aderă la regulile de cotare ale Bursei de Valori București să beneficieze cu succes de fonduri de pe piața de capital pe oricare dintre segmentele de piață disponibile. Pentru a se asigura respectarea Orientărilor tehnice DNSH (2021/C58/01), întreprinderile care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere au obligația de a adopta și de a publica planuri privind tranziția verde.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** MIPE nu a selectat încă administratorul schemei.

Jalonul este în întârziere.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE
Numar secvențial:
265
Termen:
2025 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
280
Descriere:
Numărul de contracte de finanțare semnate de administratorul ajutorului de stat cu întreprinderile, care vor permite cotarea la Bursa de Valori București, în conformitate cu Orientările Tehnice DNSH (2021/C58/01) și cu cerințele stabilite la jalonul 264. Acest sprijin va influența direct motivația întreprinderilor de a obține acces la piața de capital și va stimula crearea de lichidități pe piață
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE/administrator schema