Măsură

Nume:
I3.1 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor
ID:
C9 – I3.1
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
500 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
262
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Comunicarea selecției
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Selectarea unui administrator al schemei care va implementa schema de minimis (lansarea cererii de propuneri, evaluarea, contractarea și monitorizarea proiectelor). Criteriile de selecție a proiectelor vor asigura: – asumarea angajamentului de a investi 100 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, în conformitate cu domeniile de intervenție 010, 012, 021c și 021d din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. – Conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Atunci când depune cererea pentru acordul de finanțare, planul de afaceri va prezenta orice riscuri potențiale care pot decurge pentru mediu și care sunt metodele de abordare a acestora.
Observații:
MIPE a decis să fie el însuși administratorul schemei și nu prin intermediari. Este o soluție validă, se ridică doar problema capacității administrative care e deja o mare problemă la minister, care are de închis bugetul 2014 – 2020, PNRR și deschiderea bugetului 2021 – 2027, toate acestea cu o schemă de personal rămasă cam aceeași.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE
Numar secvențial:
263
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
5492
Descriere:
Numărul de contracte de finanțare semnate cu întreprinderile, care permit adoptarea de tehnologii/soluții digitale precum inteligența artificială, datele, tehnologia de cloud, platformele, tehnologia blockchain și transformarea digitală a proceselor de lucru ale întreprinderilor (de ex. utilizarea tehnologiilor digitale pentru automatizarea proceselor de lucru, utilizarea datelor pentru managementul dinamic al activelor și un leadership predictiv/prescriptiv, utilizarea/dezvoltarea platformelor locale pentru vânzarea de produse/servicii, dezvoltarea de noi servicii digitale) în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 262. La sfârșitul proiectului de investiții, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care atestă conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE/administrator schema