Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
97
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Apelurile pe întreaga Componentă 5 – Valul Renovării au fost lansate încă din luna martie, o primă rundă de finanțare s-a încheiat, au fost depuse primele cereri, PNRR se mișcă cu talent la Dezvoltare.
Indicatori implementare:
Publicarea specificațiilor cererii de propuneri
Descriere:
Următoarele trei cereri de propuneri se vor publica de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru renovarea ce vizează asigurarea eficienței energetice și renovarea integrată (consolidare seismică și eficiență energetică) a clădirilor rezidențiale:
-cerere de proiecte integrate în care intervențiile de consolidare seismică se vor desfășura în mod integrat cu cele dedicate creșterii eficienței energetice. Cererea va fi destinată unităților administrative locale situate în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2 g pentru IMR=225 de ani. În cererea de propuneri se va specifica obligația de a se acorda prioritate comunităților expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială;
-cerere de proiecte de renovare ce vizează asigurarea eficienței energetice, dedicată comunităților expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, cu un buget de cel puțin 20 % din alocarea pentru investiția 1, axa 1, corespunzând eficienței energetice;
-cerere de proiecte de renovare teritorială ce vizează asigurarea eficienței energetice. deschisă tuturor unităților administrative locale, inclusiv celor șase sectoare ale municipiului București, pentru fiecare județ, în funcție de numărul de clădiri rezidențiale multifamiliale și de populația județului.
Clădirile clasificate în clasele de risc seismic RsI și RsII vor fi excluse din contractele de eficiență energetică atribuite în cadrul celei de-a doua și a treia cerere de propuneri.
Toate cele trei cereri de propuneri vor include criterii de selecție care vor stipula că toate contractele vor preciza cerința relevantă în materie de eficiență energetică de reducere minimă a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a necesarului de energie primară de cel puțin 30 % (renovare moderată) în comparație cu situația anterioară renovării. Cea de a treia cerere de propuneri va impune ca 10 % din buget să fie cheltuit pentru proiecte care obțin economii de energie primară de cel puțin 60 % (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării.
Investiția nu va acoperi înlocuirea centralelor de apartament pe gaz.
Dacă după prima rundă au rămas fonduri necontractate, acestea vor fi puse la dispoziția tuturor unităților administrative locale în aceleași condiții, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației