Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
96
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Ghidul a fost pus în consultare publică și ulterior publicat în Monitorul Oficial.
Indicatori implementare:
Publicarea ordinului de instituire a schemei 
Descriere:
Schema va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de clădiri publice. Schema va asigura desfășurarea următoarelor tipuri de proiecte:
-proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică);
-proiecte de renovare energetică.
Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90 % din alocarea totală va fi utilizată pentru lucrări de eficiență energetică și nu mai mult de 10 % din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea).
Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a necesarului de energie primară de cel puțin 30 % (renovare moderată) și de 60 % (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației