Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
495
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Adoptarea planului de măsuri de reformare a guvernan
Descriere:
Planul de măsuri de reformare a guvernanței va reforma politicile de resurse umane/recrutare a managerilor educaționali și se va realiza etapizat prin:
– revizuirea metodologiei de concurs pentru directori astfel încât să se coreleze cu metodologia de evaluare a managerilor educaționali în sistemul preuniversitar și să contribuie la creșterea atractivității funcției de director în rândul profesioniștilor;
– transferul de competențe de la inspectoratele școlare județene către Direcțiile Județene de Asigurare a Calității și Inspecția Subordonată a Școlilor din cadrul ARACIP;
– program de granturi pentru sprijinirea școlilor pentru testarea abordării, pe baza unei cereri care va fi evaluată de experți din cadrul Ministerului Educației.
Școlile care participă la programul-pilot vor consulta mai întâi consiliul școlar al elevilor și consiliul reprezentativ al părinților.
Programul-pilot care va implica cele 60 de școli va lua în considerare curriculumul școlar, guvernanța și managementul școlii și va identifica domeniile în care managementul și calitatea predării/învățării pot fi îmbunătățite.
Responsabil:
Ministerul Educației