Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
494
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
A fost semnat un contract de consultanță cu Banca Mondială în ultima zi a lunii martie.
Indicatori implementare:
Semnarea contractului
Descriere:
Reforma guvernanței se va baza pe analiza funcțională a sistemului de educație și formare profesională și se va desfășura pe două niveluri: I. Reforma managementului și
II. Descentralizarea
Ministerul Educației va contracta asistență tehnică externă pentru:
– analiza guvernanței actuale a sistemului de învățământ preuniversitar;
– formularea de recomandări și a unui plan de îmbunătățire a managementului unităților de învățământ prin intermediul unui program-pilot;
– furnizarea de orientări pentru conceperea programului de formare și îndrumare.
În vederea creșterii capacității sistemului de management al învățământului preuniversitar și a creșterii autonomiei școlilor va fi elaborat un plan de măsuri.
Responsabil:
Ministerul Educației