Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
490
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Publicarea caietului de sarcini
Descriere:
Procedură de ofertare pentru echiparea laboratoarelor pentru științe ale unităților de învățământ preuniversitar pe baza standardelor minime privind echiparea sălilor de clasă/a laboratoarelor/a cabinetelor școlare. Pentru a asigura coerența acestora, Ministerul Educației va formula recomandări pentru beneficiari cu privire la specificațiile tehnice care trebuie incluse în caietul de sarcini.
Toate cabinetele și laboratoarele școlare, altele decât laboratoarele ITC, vor fi echipate cu mobilier, materiale și echipamente didactice, pe baza standardelor de dotare aprobate în cadrul reformei 6.
Se va acorda prioritate unităților de învățământ care nu au beneficiat de acest tip de investiții în ultimii 10 ani și care sunt situate în zonele rurale.
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice