Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
489
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
În întârziere
Analiză stadiu implementare:
Apelul nu a fost lansat, ghidurile nu au fost încă finalizate.
Indicatori implementare:
Publicarea caietului de sarcini
Descriere:
Procedură de ofertare pentru echiparea sălilor de clasă ale unităților de învățământ preuniversitar pe baza standardelor minime privind echiparea sălilor de clasă/a laboratoarelor/a atelierelor școlare. Pentru a asigura coerența acestora, Ministerul Educației va formula recomandări pentru beneficiari cu privire la specificațiile tehnice care trebuie incluse în caietul de sarcini.
Se va acorda prioritate unităților de învățământ care nu au beneficiat de acest tip de investiții în ultimii 10 ani.
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice