Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
478
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Lipsește momentan dispoziția legală, jalonul nu este îndeplinit până la apariția acesteia.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală în lege care indică intrarea în vigoare a actului legislativ care stabilește profilul viitorului cadru didactic în ceea ce privește competențele digitale și evaluarea competențelor digitale
Descriere:
Noua lege care stabilește profilul viitorului cadru didactic privind competențele digitale și modalitatea de evaluare a competențelor digitale în cadrul examenelor de grad didactic:
– va stabili profilul de competențe al profesionistului în educație, precum și mecanismul de validare a competențelor digitale ale cadrelor didactice în cadrul examenelor de grad didactic, în conformitate cu Cadrul european al competențelor digitale pentru personalul din domeniul educației ;
– va integra în Programul-cadru de învățământ, în Programele de formare psihopedagogică și în cel aferent Masteratului didactic, a unor module pentru dezvoltarea competențelor digitale ale viitoarelor cadre didactice și pentru familiarizarea și utilizarea de metode și tehnici de predare moderne, conform Cadrului DigCompEdu;
– va elabora cadrul de derulare a inspecției școlare (monitorizarea și evaluarea activităților didactice derulate în mediul virtual);
va elabora metodologii de evaluare pentru mediul online, a performanțelor școlare ale elevilor, inclusiv va elabora o platformă de evaluare securizată a competențelor elevilor.
Responsabil:
Ministerul Educației