Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
469
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
În întârziere
Unitate Măsură:
Număr
Obiectiv:
45000
Descriere:
Cel puțin 45 000 de utilizatori vor fi instruiți să utilizeze SIIIR și instrumentul informatic MATE. Modulele cursului de formare trebuie să fie adaptate la:
– nevoile și competențele elevilor (educație favorabilă incluziunii), abordările didactice centrate pe elev, competența interculturală și evaluarea formativă;
– îmbunătățirea condițiilor de predare;
– furnizarea de cursuri de formare pentru utilizarea modulului informatic MATE;
– dezvoltarea și punerea în aplicare a unor campanii de sensibilizare pentru elevi și cadre didactice, care ar putea fi adaptate pentru elevii din grupurile defavorizate.
– îmbunătățirea competențelor socioemoționale ale elevilor pentru finalizarea învățământului obligatoriu.
Responsabil:
Ministerul Educației