Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
46
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Doar o parte din cerințele jalonului sunt îndeplinite, încă din septembrie 2021, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Pentru restul, inclusiv Modificarea Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind metodologia tarifelor de salubrizare nu există documente justificative.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor normative pentru practica de gestionare a deșeurilor
Descriere:
Intrarea în vigoare a actelor normative necesare pentru consolidarea gestionării conforme a deșeurilor în România, în special prin măsurile de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale din Planul național de gestionare a deșeurilor, în vederea atingerii obiectivelor în materie de gestionare a deșeurilor din Directiva­cadru a UE privind deșeurile.
Vor intra în vigoare următoarele acte normative:
1. Ordonanța privind regimul deșeurilor, care va reglementa răspunderea extinsă a producătorilor în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile.
Ordonanța va introduce, de asemenea, sancțiuni aspre pentru a descuraja depozitarea ilegală, deversarea deșeurilor și arderea în aer liber.
2. Ordonanța de modificare a Legii nr. 101/2006 (Legea serviciului de salubrizare a localităților).
3. Modificarea Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind metodologia tarifelor de salubrizare.
Ordonanța (nr. 2) și Ordinul ANRSC modificat (nr. 3) vor reglementa:
– operaționalizarea deplină a instrumentelor economice (plata în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, taxa de depozitare a deșeurilor și răspunderea extinsă a producătorilor);
– rolul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în calitate de autoritate națională de reglementare a politicii tarifare pentru deșeurile municipale;
– responsabilitățile financiare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește proiectele legate de sistemele de management integrat al deșeurilor.
Responsabil:
MNAP