Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
456
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Apelul a fost lansat în ultima zi a T2 2022, indicatorul de implementare se referă la semnarea contractelor.

Jalonul este în întârziere până când vor fi semnate contractele.
Indicatori implementare:
Semnarea contractelor
Descriere:
Semnarea contractelor, cu distribuție teritorială, pentru grădinițe, unități de învățământ preșcolar și servicii de educație și îngrijire timpurie.
Schema de granturi se va bazează pe următoarele criterii: (i) existența unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii; (ii) numărul copiilor cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente pe o rază de maximum 2-3 km; (iii) numărul de cereri din partea părinților, nesoluționate, pentru acest tip de servicii (cel puțin 50); (iv) o analiză a nevoilor, ținând seama de nevoile specifice ale comunităților marginalizate; (v) clădirile nou­construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Responsabil:
Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației