Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
450
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
MIPE și STS au dezvoltat sistemul informatic. Au început testele în data de 27 decembrie 2021. Deocamdată jalonul nu poate fi considerat închis până când Autoritatea de Audit nu auditează sistemul informatic, conform cu Regulamentul European. De altfel, prima cerere de plată, va fi condiționată, pe lângă toate celelalte obligații, de funcționalitatea acestui sistem informatic.
Indicatori implementare:
Audit și controale: informații pentru monitorizarea implementării planului de redresare și reziliență
Descriere:
Un sistem de registre pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență va deveni operațional înainte de prima cerere de plată (cu excepția prefinanțării).
Sistemul va include cel puțin următoarele funcționalități:
(a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor;
(b) colectarea, stocarea și asigurarea accesului la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.
Responsabil:
MIPE