Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
440
Termen:
2022 T4
Stadiu implementare:
În întârziere
Analiză stadiu implementare:

Guvernul a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care include înființarea și operaționalizarea grupului operativ – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Proiectul se află momentan în Parlament.

Indicatori implementare:
Dispoziție din decizia premierului privind intrarea în vigoare a Deciziei premierului privind organizarea și funcționarea grupului operativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului
Descriere:
Pe baza recomandărilor unui grup de experți independenți, se înființează un grup operativ permanent, în conformitate cu standardele OCDE de guvernanță corporativă, care devine operațional (și anume, mandatat legal și dotat cu resurse) pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de guvernanță corporativă, are responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă pentru aprobarea numirii membrilor consiliului de administrație, monitorizează, evaluează, controlează și publică raportarea periodică a indicatorilor de performanță și aplică sancțiuni pentru întreprinderile de stat care nu respectă indicatorii-cheie de performanță.
Responsabil:
Guvern