Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
44
Termen:
2023 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Indicatori implementare:
Adoptarea planului de acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară printr-o hotărâre a Guvernului României
Descriere:
Planul de acțiune va defini principalele etape de implementare a strategiei adoptate conform jalonului 43, autoritățile responsabile și un calendar obligatoriu pentru acțiunile identificate, pe baza recomandărilor care urmează să fie formulate de experți în cadrul proiectului privind Instrumentul de sprijin tehnic.
Planul include un sistem adecvat de monitorizare a implementării și instrumente corective pentru a asigura realizarea acțiunilor-cheie planificate.
Responsabil:
MNAP