Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
430
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

În acest caz, comunicarea guvernului că ar fi închis toate jaloanele este o minciună seacă. Legea nu este în vigoare, doar a fost trimisă de către guvern spre Parlament. Și nu se poate imputa Parlamentului în sine problema, pentru că Ministerul Justiției a trimis proiectul cu doar 6 zile înainte de termen. Proiectul de lege era finalizat de către Stelian Ion în fostul guvern și a fost ținut în sertar de noul ministru fără o motivație anume și apoi refăcut. Sau putea să accepte să susțină o inițiativă parlamentară depusă de USR și PNL privind transpunerea directivei europene (legea jalon este de fapt transpunerea unei directive). Guvernul nu a susținut acest proiect, ceea ce a blocat adoptarea, conform cutumei parlamentare. Pe fond, proiectul trimis de Min. Justiției la Parlament este mai slab în măsurile de protecție a avertizorilor decât proiectul aflat pe traseul parlamentar.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Descriere:
Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor. Legea va transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și va include dispoziții suplimentare, specifice contextului național, pentru a aborda în mod eficient aspectele legate de politica în materie de integritate.
Responsabil:
Ministerul Justitiei, Directia Nationala Anticoruptie