Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
43
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Strategia a fost aprobată prin Hotărâre de guvern la 21 septembrie 2022.
Indicatori implementare:
Adoptarea Strategiei naționale privind economia circulară prin hotărâre de guvern
Descriere:
Adoptarea Strategiei naționale privind economia circulară, care se bazează pe recomandările proiectului în curs privind Instrumentul de sprijin tehnic.
Strategia va stabili norme pentru întregul ciclu de viață al produselor și va defini următoarele elemente-cheie:
– metode și instrumente de reglementare, financiare și de gestionare a informațiilor pentru a sprijini inițiativele circulare;
– identificarea sectoarelor care urmează să fie acoperite;
– revizuirea stimulentelor economice și de mediu în ceea ce privește deșeurile, astfel încât reciclarea să devină mai convenabilă decât depozitarea și incinerarea deșeurilor;
– orientări privind utilizarea metodelor/instrumentelor financiare și de gestiune în sectoarele respective;
– cadrul de guvernanță pentru colaborarea dintre părțile interesate (autorități, mediul academic, sectorul privat, sectorul non-profit și cetățeni).
Strategia națională privind economia circulară va contribui în mod eficace la țintele UE privind reciclarea deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale și reducerea ratelor ridicate de depozitare a deșeurilor.
Responsabil:
MNAP