Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
426
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Strategia națională anticorupție a fost aprobată prin HG nr. 1269/17.12.2021, publicată în MO nr. 1218/22.12.2021. Nu avem informații legate de reacția Comisiei Europene, vom updata acest conținut când le vom avea.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a Strategiei naționale anticorupție
Descriere:
Obiectivele generale ale noii strategii anticorupție vor viza: (1) reducerea impactului corupției asupra cetățenilor;
(2) consolidarea managementului integrității și a capacității administrative pentru a preveni și combate corupția; (3) consolidarea integrității în domenii prioritare; (4) îmbunătățirea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative; (5) creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție.
Obiectivele specifice ale noii strategii anticorupție vor viza:
(1) formarea practicienilor implicați în prevenirea și combaterea infracțiunilor împotriva mediului;
(2) alocarea resurselor necesare pentru funcționarea optimă a DNA (Direcția Națională Anticorupție), a structurii de sprijin a Parchetului European, a serviciului tehnic și pentru suplimentarea posturilor de ofițeri de poliție judiciară;
(3) promovarea unificării practicii judiciare în materie de corupție. În această privință, DNA va efectua o analiză a practicii judiciare în domeniul cazurilor de corupție. Noua strategie va stabili noi domenii prioritare: corupția legată de mediu, legătura dintre corupție și criminalitatea organizată, integritatea în domeniul protejării bunurilor culturale. Strategia va revizui, de asemenea, legislația privind integritatea și, prin urmare, va aduce posibile îmbunătățiri în ceea ce privește legislația specifică referitoare la:
– conflictele de interese, incompatibilități;
– declarația de avere;
– ușile turnante (pantouflage);
– consilierul de etică;
– standardul general pentru publicarea din oficiu a informațiilor de interes public la nivelul autorităților publice centrale și locale (pentru a asigura coerența aplicării).
Responsabil:
Ministerul Justiției