Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
422
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Au fost adoptate toate actele legislative[8] necesare transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 privind utilizarea informațiilor financiare în scopul depistării infracțiunilor și a modificărilor prevăzute în jalon. Una dintre principalele modificări o reprezintă extinderea mandatului ANABI pentru a putea identifica de active aflate în străinătate.
Indicatori implementare:
Actul legislativ va transpune Directiva (UE) 2019/1153 și va introduce mai multe modificări legate de extinderea mandatului instituțional, țintind aspecte precum: administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate și colaborarea cu alte organisme relevante în procesul de recuperare a prejudiciilor.
Descriere:
Actul legislativ va transpune Directiva (UE) 2019/1153 și va introduce mai multe modificări legate de extinderea mandatului instituțional, țintind aspecte precum: administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate și colaborarea cu alte organisme relevante în procesul de recuperare a prejudiciilor.
Responsabil:
Ministerul Justiției