Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
421
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Strategia[13] a fost aprobată[14] în ședința de guvern din 25 martie 2022.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern de aprobare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar
Descriere:
Ministerul Justiției va pregăti noua strategie pe baza analizelor interne și a propunerilor primite în timpul procesului de consultare publică, după care strategia va fi aprobată și va intra în vigoare. Strategia va cuprinde doi piloni:
(1) primul pilon va include politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept. Rezultatele politicilor de consolidare a statului de drept vor fi evaluate în mod obiectiv prin intermediul unor indicatori de realizare specifici, care vor fi elaborați în cadrul strategiei. Măsurile și indicatorii vor fi pregătiți ținând seama de constatările Raportului privind statul de drept;
(ii) pilonul al doilea va include politici de consolidare a capacității instituționale în ceea ce privește resursele, procesele și gestionarea, precum și politicile privind calitatea și eficiența serviciilor în sistemul judiciar, cum ar fi: a) utilizarea eficientă a resurselor umane (de ex. volumul de muncă); b) politica de optimizare a infrastructurii instanțelor, inclusiv a infrastructurii fizice; c) transformarea digitală – prin intermediul următoarelor măsuri:
– interacțiunea digitală a justițiabililor și a oricărei entități interesate cu sistemul judiciar;
– semnătura electronică și sigiliul electronic;
– disponibilitatea unei comunicări îmbunătățite a datelor pentru dosarul electronic (care reprezintă o opțiune pentru ca justițiabilii să aibă acces electronic la dosarele judiciare);
– elaborarea unei strategii la nivelul întregului sector judiciar pentru digitalizarea arhivei fizice.
Progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei vor fi monitorizate și evaluate utilizând un set de indicatori elaborați pe baza unor resurse obiective, cum ar fi Tabloul de bord privind justiția în UE și Raportul CE privind statul de drept.
Responsabil:
Ministerul Justiției