Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
411
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalonul a fost îndeplinit prin a HG nr. 1173/2022 în ședința Guvernului din 21 septembrie.

Jalonul a fost îndeplinit
Indicatori implementare:
Intrarea în vigoare a metodologiei de utilizare a ordonanțelor de urgență
Descriere:
Hotărârea de Guvern privind Metodologia de utilizare a ordonanțelor de urgență va preciza circumstanțele în care pot fi utilizate aceste ordonanțe și modul în care se evaluează impactul acestora (ex post, ex ante), precum și procedurile aferente de elaborare și aprobare a acestora și rolul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Justiției pentru asigurarea filtrării și a controlului general al calității.
Responsabil:
SGG