Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
410
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1056/28.09.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 28 septembrie.

Jalonul a fost îndeplinit
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și punerea în aplicare a RUTI
Descriere:
Orientările și procedurile aferente vor implementa în mod corespunzător registrul public creat de Guvern în 2016, care înregistrează reuniunile factorilor de decizie (guvernamentali) cu reprezentanții grupurilor de interese și servește, de asemenea, ca registru voluntar pentru grupurile de interese.
Responsabil:
SGG