Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
41
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Adoptarea conceptului de proiect
Descriere:
Conceptul de proiect pentru lucrările de modernizare a protecției împotriva inundațiilor va fi adoptat. Aceasta va cuprinde:
– refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit ecologic);
– construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești și debit ecologic, cu o înălțime maximă de 5 m;
– cel puțin 4 ha de teren refăcute prin reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetație;
– cel puțin 30 km de albii torențiale restaurate.
Orice măsură identificată în cadrul evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa) ca fiind necesară pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) va fi integrată în conceptul de proiect și va fi respectată cu strictețe în etapele de construcție, modernizare, exploatare și dezafectare. Se va evita deteriorarea stării ecologice a corpurilor de apă afectate și măsura nu va împiedica îmbunătățirea stării ecologice sau a potențialului ecologic al corpurilor de apă afectate.
Responsabil:
MNAP