Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
404
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Așa cum este subliniat mai sus, miercuri, 30 martie, a fost adoptată o hotărâre de guvern care cuprinde diverse puncte/metodologii pentru îndeplinirea jalonului 401, precum și prevederi privind înființarea și funcționarea Consiliu consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. HG-ul nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial. Consiliul va fi operaționalizat prin octombrie-noiembrie 2022 deoarece mai este nevoie de adoptarea unor norme și proceduri.

Din analiza prevederilor HG-ului menționat, partea referitoare la Consiliu consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative se constată următoarele:

– Consiliul este lipsit de instrumente reale pentru a realiza o autentică supraveghere a calității evaluării impactului actelor normative.
– Există riscul evident ca să devină un nou organism formal – experiența Consiliului Fiscal, de completă ignorare a opiniilor sale, ne arată ce se întâmplă chiar atunci când sunt instrumente mult mai puternice.
– Consiliul ar trebui să aibă o capacitate cât de cât rezonabilă de a respinge acte normative cu evaluări de impact slabe – cu actualele prevederi va fi foarte dificil.
– Mai sunt încă de adoptat norme și proceduri care pot întârzia procesul sau modifica conținutul acestuia.
– Criteriile de selecție a experților favorizează relativ mediul academic, care în multe privințe are o experiență mai limitată în domeniu decât experții independenții în analiza și evaluarea impactului.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de operaționalizare a structurii de control al calității în materie de reglementare
Descriere:
Actul legislativ se va baza pe studiul efectuat de Secretariatul General al Guvernului privind instituirea unui mecanism de control al calității la nivelul Centrului Guvernului.
Noua structură va efectua controlul normativ al calității evaluărilor impactului și evaluărilor. Aceasta va fi alcătuită dintr-un comitet de experți sprijinit de un secretariat tehnic, similar Comitetului de control normativ, care este activ în prezent la nivelul Comisiei Europene. Actul legislativ va stabili următoarele:
(1) procedura de selecție pentru experții comitetului;
(2) normele și procedurile comitetului și ale secretariatului tehnic (inclusiv fișele posturilor);
(3) orientări privind modul de evaluare a calității documentelor;
(4) strategia de comunicare în interiorul și în afara guvernului;
(5) activități de formare.
Responsabil:
SGG