Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
401
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Prin HG 379/2022[11] s-a adoptat metodologia de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale. Prin HG 427/2022[12] s-a adoptat metodologia de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a planurilor strategice instituționale.

Miercuri, 30 martie, a fost adoptat o hotărâre de guvern care cuprinde restul componentelor acestui jalon, cu o singură excepție: păstrarea constantă a numărului de acte normative pe baza principiului: one in-one out. De asemenea acest HG cuprinde și condiționalitățile de la jalonul 404 – hg-ul are nu mai puțin de 7 anexe. HG-ul a fost aprobat în ședință de guvern, dar încă nu e publicat în Monitorul Oficial.

Analiza documentelor de mai sus arată că din punct de vedere tehnic acestea acoperă în mod corespunzător cerințele jalonului 401 – cu excepția notabilă a metodologiei de menținere constantă a volumului legislației. Problema care rămâne și este deosebit de critică se referă la aplicarea reală a acestor metodologii: și în trecut guvernul României a adoptat legislație de bună calitate în ceea ce privește procesul de fundamentare și evaluare a politicilor publice sau actelor normative, numai că ea nu a fost aproape deloc aplicată. Va fi sarcina deloc ușoară a noului Consiliu consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative să vegheze la implementarea reală a acestor metodologii.
Indicatori implementare:
Dispoziție în legi și în hotărârile de guvern care indică intrarea în vigoare a legilor și, respectiv, a hotărârilor de guvern pentru îmbunătățirea raționamentului în materie de politici publice și a planificării și simplificării administrative
Descriere:
Intrarea în vigoare a următoarelor acte legislative:
(1) Hotărârea de Guvern de stabilire a procedurilor pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea strategiilor guvernamentale; (2) Hotărârea de Guvern de stabilire a procedurilor de planificare strategică și programare bugetară pentru asigurarea unei legături adecvate între politicile prioritare și buget. Programele bugetare ministeriale vor pune în aplicare recomandările privind analizele cheltuielilor (care sunt introduse în secțiunea privind reforma fiscală și reforma sistemului de pensii din prezentul document) în conformitate cu metodologia elaborată în cooperare cu Ministerul Finanțelor (MF).
(3) Hotărârea de Guvern privind actualizarea metodologiei de evaluare ex-ante a impactului proiectelor de reglementări. Metodologia actualizată se va axa pe introducerea principiilor inovării și „digital în mod implicit” (digital by default), precum și pe proceduri specifice pentru consolidarea punerii în aplicare și a raportării anuale.
(4) Hotărârea de Guvern privind aprobarea metodologiei privind principiul numărului constant (One in, one out) pentru reducerea sarcinii administrative.
(5) Hotărârea de Guvern privind cadrul procedural și metodologic pentru evaluarea ex-post a regulamentelor.
Responsabil:
SGG