Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
398
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Modificările legislative au fost adoptate.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a normelor de aplicare
Descriere:
Reglementările modificate vor cuprinde:

o procedură simplificată de înregistrare a întreprinderilor sociale;

o mai bună direcționare a activităților economice și a utilizării forței de muncă, astfel încât să răspundă mai bine nevoilor grupurilor vulnerabile și ale comunităților marginalizate;

măsuri identificate pentru îmbunătățirea sustenabilității structurilor economiei sociale, de exemplu regimuri preferențiale de achiziții publice pentru bunuri și servicii.
Responsabil:
MMPS