Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
384
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Normele metodologice au fost aprobate prin HG pe 16 septembrie.

Jalonul a fost îndeplinit.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică normele de aplicare a VMI
Descriere:
Legea va stabili normele metodologice de aplicare a legislației privind VMI, menținând, în același timp, cel puțin același nivel de adecvare pentru prestațiile și condițiile de eligibilitate prevăzute în legislația aplicabilă în prezent (Legea 196/2016), cu scopul de a reduce sărăcia, de a stimula ocuparea forței de muncă prin măsuri de activare și de a crește nivelul de educație.
Responsabil:
MMPS