Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
366
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Analiza noastră Manualul Centrelor Comunitare Integrate a fost aprobat prin ordinul ministrului Sănătății nr. 2931/27.12.2021. Conținutul răspunde jalonului.
Indicatori implementare:
Adoptarea Manualului centrelor comunitare integrate, inclusiv a orientărilor pentru prioritizarea investițiilor în centrele comunitare integrate printr-un ordin al ministrului sănătății.
Descriere:
Centrele comunitare integrate vor beneficia de investiții bazate pe orientările metodologice prioritare care urmează să fie elaborate de Ministerul Sănătății în consultare cu reprezentanții autorităților publice locale. Aceste orientări prioritare fac parte integrantă din Manualul centrelor comunitare integrate.

Prioritizarea unităților administrativ-teritoriale va ține cont de:

— numărul de persoane vulnerabile per comunitate (minimum 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic);

— disponibilitatea la asociere cu alte localități vulnerabile;

— existența la nivelul comunității a unui asistent medical comunitar și a unui asistent social/tehnician de asistență socială;

— unitățile administrativ-teritoriale fără medic de familie sau cu un număr insuficient de medici de familie raportat la populație;

— existența unei hotărâri de consiliu local pentru înființarea centrelor comunitare integrate;

— identificarea localității ca zonă rurală marginalizată.
Responsabil:
Ministerul Sănătății