Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
356
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit prin adoptarea unei HG (în paralel cu jalonul 355).
Indicatori implementare:
Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reforma managementului serviciilor de sănătate și a managementului resurselor umane din sănătate
Descriere:
Modificările vizează legea principală care reglementează sectorul sănătății (Legea nr. 95 din 2006, astfel cum a fost modificată). În plus, pentru a operaționaliza modificările aduse acestei legi vor intra în vigoare mai multe hotărâri de guvern. Principalele dispoziții ale actelor legislative nou introduse:

— vor adapta criteriile de competență pentru înscrierea la concursurile pentru posturi de conducere în domeniul sănătății;

— vor ajusta criteriile de calitate pentru programele de formare în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

— vor actualiza cerințele pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor medicale;

— vor dezvolta și vor consolida corpul de experți în managementul serviciilor de sănătate;

— vor dezvolta auditarea și evaluarea programelor de formare în domeniul managementului serviciilor de sănătate.

Actele normative nou adoptate vor contribui la profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate, prin elaborarea criteriilor de competență pentru personalul de specialitate.
Responsabil:
Ministerul Sănătății