Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
355
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Indicatori implementare:
Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)
Descriere:
Cadrul legislativ va stabili următoarele funcții pentru această agenție:

— pregătirea și implementarea în timp util a proiectelor de investiții prioritare în infrastructura de sănătate publică, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat;

— emiterea de instrucțiuni, recomandări și norme metodologice aplicabile pentru pregătirea, implementarea și finalizarea proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică;

furnizarea de asistență specializată în domeniul proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică ministerelor, spitalelor publice sau altor autorități publice;

stabilirea și implementarea programului multianual al proiectelor de investiții prioritare în infrastructura de sănătate publică;

monitorizarea implementării proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică;

înființarea unui centru de excelență în gestionarea proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică;

stabilirea de parteneriate și încheierea de acorduri de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică.

Președintele ANDIS va fi numit, iar recrutarea personalului pentru cele 15 roluri-cheie din organigrama ANDIS finalizată se va încheia în momentul în care agenția devine operațională
Responsabil:
Ministerul Sănătății