Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
345
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru statutul lucrătorilor din sectorul cultural
Descriere:
Un nou cadru legislativ privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural va intra în vigoare, va include o gamă largă de politici și va propune măsuri concrete care să abordeze provocările specifice cu care se confruntă artiștii și care sunt menite să îi protejeze pe aceștia, cum ar fi:

o definiție clară a încadrării în „muncă artistică” și „muncă culturală”, astfel cum sunt definite în documentele statelor membre și în documentele UE;

standarde și cerințe minime în domeniul de aplicare al cadrelor legislative și de protecție socială (de exemplu, condițiile de muncă, impozitarea și accesul la securitate socială și la alte prestații, remunerație echitabilă);

dispoziții din sistemele de protecție socială care să le permită lucrătorilor din sectorul cultural să aibă acces la prestații, cum ar fi șomajul, protecția sănătății, împrumuturile bancare, finanțarea, pensiile;

instrumente pentru identificarea (juridică) a artistului cultural liber-profesionist (artiști și profesii conexe) și pentru crearea mecanismelor de includere în sistemul de protecție socială;

alte metode de îmbunătățire a statutului socioprofesional și a condițiilor lucrătorului din sectorul cultural.
Responsabil:
MC