Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
344
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

O serie dintre cerințele jalonului sunt îndeplinite prin Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, o serie de cerințe ale jalonului – finanțarea în domeniul audiovizual în concordanță cu orientările comunitare – nu sunt îndeplinite.

Jalonul este în întârziere
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru finanțarea sectorului cultural
Descriere:
Jalonul se axează pe asigurarea unui sistem stabil de finanțare a proiectelor culturale.

Legea actualizată va stabili un mecanism stabil de finanțare din bugetul de stat pentru sectorul cultural, axat pe: reducerea decalajului în ceea ce privește accesul la cultură între zonele rurale/orașele mici și marile zone urbane, sprijinirea diversității culturale și a incluziunii sociale și a egalității de gen, sprijinirea industriilor creative, creșterea potențialului economic al sectorului cultural.

Legile care vor fi aprobate și vor intra în vigoare sunt:

— cadrul legislativ privind finanțarea nerambursabilă a culturii (Ordonanța Guvernului 51/1998);

— finanțarea în domeniul audiovizual în concordanță cu orientările comunitare.

Modificările legislative se vor baza, printre altele, pe rezultatele obținute prin cartografierea ofertelor publice și private de servicii culturale la nivel național și local, pe identificarea și furnizarea unor surse suplimentare previzibile și transparente de finanțare, pe un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local; un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică.
Responsabil:
MC