Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
340
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Studiul nu a fost publicat, momentan Centrul Național de Coordonare Velo nu are o pagină de internet iar aplicația nu a fost finalizată (licitația a fost lansată).
Indicatori implementare:
Studiu publicat
Descriere:
Studiul aprofundat va stabili distribuția teritorială a traseelor cicloturistice (3 000 km de piste pentru biciclete) pe baza unor criterii-cheie (de exemplu, reducerea congestiei traficului, promovarea ecoturismului), identificând actorii relevanți și integrând inițiativele existente de consolidare a patrimoniului natural și cultural, în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul jalonului 338. Pe baza rezultatelor studiului, se va lansa procesul de achiziții publice pentru punerea în practică a traseelor cicloturistice.
Responsabil:
MDLPA