Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
336
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Semnarea contractelor
Descriere:
Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a noilor muzee dedicate opresiunii și conflictelor. Siturile vor fi alese pe baza valorii lor simbolice și a asocierii lor cu regimurile totalitare (locuri care reprezintă puncte de referință pentru conflicte interetnice și dezvoltarea unor bune relații interculturale). Atribuirea contractelor se va efectua pe baza unei proceduri de licitație deschise și competitive și va respecta procedurile de construcție a clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

Noile muzee sunt următoarele:

MUTRA – Muzeul identităților și conflictelor transilvănene care urmează să fie construit la periferia municipiului Cluj­Napoca. Digitalizarea tuturor valorilor și achizițiile de echipamente muzeale vor face parte din dezvoltare;

Râpa Robilor, un loc memorial pentru persoanele încarcerate în Aiud, județul Alba. Ca parte a acestui proiect, în cadrul sitului va fi construit și un centru pentru vizitatori.
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC, UAT