Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
334
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Indicatori implementare:
Semnarea contractelor
Descriere:
Semnarea contractelor pentru lucrările de renovare a clădirilor (castele, biserici, fortărețe) incluse în cele 12 rute culturale.

Pentru siturile înscrise în cele 12 rute culturale, lucrările de restaurare vor include următoarele:

restaurarea clădirilor, crearea, acolo unde este necesar, a unui drum de acces, primirea vizitatorilor;

amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare.

Proiectele selectate ar trebui să aibă cel puțin studiile de prefezabilitate finalizate, precum și studiul de fezabilitate și toate documentele relevante finalizate înainte de semnarea contractelor de execuție.

Pentru lanțul de muzee și memoriale dedicate opresiunii și conflictelor, contractele vor include lucrări de restaurare a clădirilor, centre pentru vizitatori și digitalizare.

Sunt incluse următoarele muzee și memoriale:

Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, București;

Memorialul Revoluției Decembrie 1989, Timișoara; Memorialul Victimelor, Sighet;

Închisoarea tăcerii, Râmnicu Sărat; Memorialul strămutării forțate a persoanelor și al industrializării, Satu Mare;

Muzeul Ororilor Comunismului, Sfântu Gheorghe;

Muzeul Fotografiei și tehnicii foto, Târgu Mureș (care prezintă în format digital toate arhivele disponibile, inclusiv pe cele legate de conflicte și regimurile totalitare);

Muzeul identităților transilvănene (Mutra).

Contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și de asigurare a conformității cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

Contractele se vor baza pe proceduri de licitație deschise și vor conține următoarele elemente:

lista activităților care urmează să fie desfășurate în legătură cu dezvoltarea sitului (restaurare, accesul vizitatorilor și toate activitățile descrise în documentul principal);

termene pentru finalizarea lucrărilor;

un mecanism clar de finanțare;

cerințe și standarde tehnice.

Lista activităților și toate elementele fiecărui contract de lucrări vor fi stabilite pe baza descrierii intervențiilor (prezentate în documentul principal) în documentația de achiziție, în funcție de caracteristicile lucrărilor. Aceste elemente vor fi descrise în documentele privind achizițiile publice.
Responsabil:
MIPE, CNI, MC, UAT