Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
331
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Siturile au fost selectate pe baza criteriilor de selecție.
Unitate Măsură:
Număr
Obiectiv:
225
Descriere:
Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în rutele culturale, vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi poziționate în principal în zonele rurale și defavorizate pentru a atrage turiști și a crea noi locuri de muncă în industria turismului.

„Siturile” sunt punctele de atracție turistică (precum castele, fortificații, mănăstiri, case tradiționale) care vor fi incluse în cele 12 rute culturale, vor fi alese de un comitet și se vor baza pe un proces de consultare.

Criteriile minime de selecție sunt: a) criteriile teritoriale, economice și sociale, inclusiv creșterea economică, locurile de muncă, cu accent pe regiunile mai puțin dezvoltate; b) capacitatea proiectului de a genera un impact asupra atractivității turismului și creșterea participării culturale, caracterul unic la nivel național, avantajele comparative și competitive; c) includerea siturilor legate de tema rutelor finanțate anterior în cadrul Programului Operațional Regional și al Programului Național pentru Dezvoltare Rurală; d) includerea siturilor pe lista patrimoniului mondial UNESCO sau pe lista temporară sau orientativă; e) includerea siturilor în categoria clădirilor istorice care nu sunt considerate monumente istorice.

Printre rutele culturale vor fi incluse numai acele situri care le oferă în prezent acces turiștilor.
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC, Comisie