Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
328
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalonul a fost îndeplinit prin adoptarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România din 23 iunie. Concluzie Jalonul a fost îndeplinit.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de înființare a OMD-urilor
Descriere:
Legislația va include o descriere clară a mecanismului de finanțare pentru sprijinirea dezvoltării rețelei de OMD-uri regionale și locale (organizații de management al destinației) și un model solid de guvernanță.

Principalele elemente ale cadrului juridic vor fi următoarele:

scopul legislației, definirea OMD-urilor la diferite niveluri teritoriale, precum și a OMD­urilor tematice;

identificarea membrilor;

criteriile minime pentru ca o destinație să fie eligibilă să formeze un OMD pentru a reprezenta destinația;

forma de organizare – OMD-ul va avea o adunare generală, un consiliu de administrație și personalul care va reprezenta partea executivă. OMD-urile vor fi înregistrate cu dispoziții statutare, pentru a avea o strategie și un plan de acțiune, pentru a dispune de fondurile necesare pentru punerea în aplicare a strategiei. În ceea ce privește membrii, OMD-ul va fi un organism reprezentativ al operatorilor economici din domeniul turismului de destinație, al asociațiilor de turism și al altor părți interesate relevante și al autorităților publice de la nivel local sau județean;

descrierea atribuțiilor consiliului de administrație și ale adunării generale;

sistemul de vot și procesul decizional;

mecanismul de finanțare;

obiectivele OMD-urilor și monitorizarea rezultatelor cu responsabilități specifice.

Un OMD se va înființa luând în considerare unitățile geografice (județe, localități) cu obiectivul de a promova turismul local sau regional.
Responsabil:
MEAT