Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
327
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Planul de acțiune a fost finalizat și adoptat.
Indicatori implementare:
Adoptarea planului de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vederea sporirii competitivității sectorului turismului din România
Descriere:
Planul de acțiune va fi conform cu pachetele turistice multiple ale OMD-urilor. Planul de acțiune va acoperi perioada 2022-2026 și va include obiective anuale și multianuale specifice, precum și următoarele acțiuni principale: a) stabilirea tipurilor de situri, cu impact național și internațional, care vor fi utilizate pentru promovarea turismului în România și vor contribui la promovarea transformării socioeconomice durabile/ecologice în zonele rurale și defavorizate; și b) stabilirea rutelor culturale care sunt rezultatul exercițiului de cartografiere. Planul de acțiune detaliază, de asemenea, principalii actori, rolurile și responsabilitățile acestora, precum și rezultatele preconizate.
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC