Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
315
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcții-lor
Descriere:
Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va pune în aplicare, printre altele:

reducerea sarcinii administrative, reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative, precum și introducerea de noi mecanisme pentru a asigura procese administrative mai eficiente, digitalizate și de calitate în construcții, inclusiv structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale;

actualizarea și transpunerea în sistemele de informații geografice (GIS) a tuturor planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism general și alinierea la noile principii ale politicii urbane a României (promovarea transportului durabil și îmbunătățirea siguranței rutiere, utilizarea soluțiilor bazate pe natură/infrastructurii verzi și albastre), inclusiv la nivelul zonelor urbane și rurale funcționale;

măsuri de creștere a eficienței energetice și de îmbunătățire a calității aerului, prin standarde obligatorii de construcție în toate unitățile administrativ-teritoriale și în zonele urbane și rurale funcționale;

dispoziții concrete în documentele actualizate de planificare urbană care vizează reducerea timpului și a distanței aferente navetei pentru populația din zonele urbane și rurale funcționale (punerea în aplicare a conceptului „orașul de 15 minute”, și anume punerea accentului pe accesul sporit la structurile relevante).

Elaborarea și adoptarea unui document/manual de orientare pentru a facilita punerea în aplicare a noilor dispoziții ale codului.
Responsabil:
MDLPA