Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
312
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Strategia a fost adoptată prin Hotărâre de guvern[4].
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ de implementare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune de reducere a privării severe de locuință
Descriere:
Actul legislativ va asigura punerea în aplicare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune în vederea îmbunătățirii calității locuințelor pentru categoriile și grupurile vulnerabile, reducând privarea severă de locuință, în special pentru persoanele din comunitățile marginalizate din zonele urbane și rurale.

Strategia și planul de acțiune:

vor fi însoțite de o cartografiere a necesităților de locuințe, în special în comunitățile și grupurile marginalizate, inclusiv în așezările informale, în zonele urbane și rurale (conform versiunii actualizate a Atlasului comunităților marginalizate);

vor asigura o abordare care garantează complementaritatea/corespunde cu investițiile existente sau viitoare ale centrelor comunitare integrate (adică furnizarea de servicii educaționale, sociale și de asistență medicală de bază) finanțate în cadrul FSE+ și al fondurilor viitoarei politici de coeziune;

vor asigura acces complementar la educație și la servicii de sănătate în comunitățile marginalizate (astfel cum au fost identificate în versiunea actualizată a Atlasului comunităților marginalizate);

nu vor conduce la segregare socială;

vor asigura posibilitatea de a utiliza zonele metropolitane, consorțiile administrative și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea investițiilor.
Responsabil:
MDLPA