Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
310
Termen:
2022 T4
Stadiu implementare:
În întârziere
Analiză stadiu implementare:

Legea 375/2022 privind pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ a fost promulgată pe 23 decembrie.

Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ
Descriere:
Modificările Codului administrativ vor institui consorții administrative în zonele rurale funcționale [astfel cum sunt definite în conformitate cu metodologia gradului de urbanizare (DEGURBA)] care prezintă un anumit grad de integrare economică și socială și/sau se confruntă cu provocări și oportunități similare pentru dezvoltarea lor (de exemplu, proximitatea față de resursele naturale comune, expunerea la aceleași șocuri structurale).

Modificările legislative:

vor defini regimul juridic și responsabilitățile consorțiilor administrative instituite pe baza unei abordări a zonelor rurale funcționale, în vederea îmbunătățirii eficienței serviciilor publice sociale, educaționale și de sănătate, precum și a sprijinului pentru persoanele care desfășoară activități independente în agricultură (cum ar fi accesul la piețe și cooperarea sporită), precum și a eficacității punerii în aplicare a investițiilor, care vor conduce la îmbunătățirea coeziunii teritoriale, a integrării zonelor rurale și a capitalizării durabile a patrimoniului natural și cultural;

vor înființa un organism corespunzător fiecărui consorțiu administrativ care va desfășura activități specifice pentru mai multe autorități publice locale și va contribui la punerea în aplicare a obiectivelor strategice ale autorităților publice implicate. Organismul va gestiona următoarele tipuri de servicii publice: amenajarea teritoriului și urbanism; achiziții publice; investiții; gestionarea domeniului public și privat; servicii financiare și contabile; servicii juridice; asistență socială; registrul agricol; registrul de stare civilă; cadastru;

vor asigura un buget transparent și previzibil, alcătuit din contribuții din partea unităților administrative care formează consorțiile administrative și din transferuri din partea administrației centrale pe baza unor criterii de performanță transparente legate de obiectivele de politică de la nivelul zonei rurale funcționale;

vor face posibilă integrarea digitală deplină a serviciilor publice furnizate de unitățile administrative ale consorțiilor în vederea furnizării de servicii publice într-un timp mai scurt pentru cetățeni și antreprenori, inclusiv prin achiziții comune pentru furnizarea de bunuri și servicii, la nivelul zonelor rurale funcționale.
Responsabil:
MDLPA