Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
30
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Comisia a fost înființată la mijlocul lunii iunie, prin Hotărârea Guvernului nr. 781/2022
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Descriere:
Intrarea în vigoare a actului normativ pentru înființarea comisiei interinstituționale de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, respectiv educație, agricultură, silvicultură, cinegetică, turism, organizarea teritoriului, transporturi și energie.
Comisia va fi condusă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va include ministerele de resort și autoritățile subordonate responsabile pentru sectoarele relevante: educație, agricultură, silvicultură, cinegetică, turism, organizarea teritoriului, transporturi și energie.
Comisia va pregăti propuneri de revizuire a cadrului juridic în lumina informațiilor actualizate privind distribuția și dinamica stadiului de conservare a speciilor și habitatelor.
Responsabil:
MNAP