Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
270
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Analiza noastră: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării a făcut unitatea pentru implementarea reformelor și investițiilor în cercetare, iar schema de personal este completată integral. Din nou jalonul vorbește de operaționalizare, dar aici lucrurile stau mai bine decat in cazul task force-ului pentru digitalizare. Această unitate are ca principală atribuție în PNRR (și motivul pentru care a accesat asistență tehnică) ca Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării să deruleze în cadrul unui Policy Support Facility (PSF) o evaluare a sistemului de cercetare din România și să pună în aplicare recomandările de acolo. Vorbim de ceea ce ar trebui să fie o reformă și o cuplare la piață a institutelor de cercetare. Observăm din atribuțiile acordate că unitatea are atribuții mai largi, practic preia sarcinile ministerului pe partea de cercetare. S-ar putea ca aici să apară o problemă și să se solicite României ca unitatea să rămână în obiectivele agreate explicit în PNRR.
Indicatori implementare:
Adoptarea unui act normativ pentru operaționalizarea Unitatea de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin al politicilor (PSF)
Descriere:
Operaționalizarea unei unități temporare de implementare a reformelor în cadrul mecanismului de sprijinire a politicilor, cu mandatul de a implementa și a monitoriza recomandările mecanismului de sprijin al politicilor care au fost transpuse în reforme ale ecosistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.
Noua unitate, cu sprijinul mecanismului de sprijin al politicilor, va reproiecta, în coordonare cu autoritățile publice relevante, arhitectura și funcțiile sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare, pentru a îmbunătăți calitatea investițiilor în cercetare și inovare pentru un sistem rezilient și performant. În acest scop, mandatul unității se va axa, printre altele, pe 5 priorități:
a) guvernanța sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare;
b) condițiile-cadru pentru cercetarea publică, resursele umane pentru cercetare şi inovare;
c) internaționalizarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare;
d) parteneriatele public-privat în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării;
e) impactul fondurilor structurale asupra sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare.
Unitatea va fi operațională în perioada 2021-2026 și va avea un număr de 17 angajați în echivalent normă întreagă.
Responsabil:
MCID