Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
264
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

MIPE nu a selectat încă administratorul schemei.

Jalonul este în întârziere.
Indicatori implementare:
Comunicarea selecției
Descriere:
Selectarea unui administrator al schemei care va implementa schema de minimis (lansarea cererii de propuneri, evaluarea, contractarea și monitorizarea proiectelor).
Se vor acorda granturi societăților care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.
Scopul este de a pregăti societățile care aderă la regulile de cotare ale Bursei de Valori București să beneficieze cu succes de fonduri de pe piața de capital pe oricare dintre segmentele de piață disponibile.
Pentru a se asigura respectarea Orientărilor tehnice DNSH (2021/C58/01), întreprinderile care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere au obligația de a adopta și de a publica planuri privind tranziția verde.
Responsabil:
MIPE