Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
262
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
MIPE a decis să fie el însuși administratorul schemei și nu prin intermediari. Este o soluție validă, se ridică doar problema capacității administrative care e deja o mare problemă la minister, care are de închis bugetul 2014 – 2020, PNRR și deschiderea bugetului 2021 – 2027, toate acestea cu o schemă de personal rămasă cam aceeași.
Indicatori implementare:
Comunicarea selecției
Descriere:
Selectarea unui administrator al schemei care va implementa schema de minimis (lansarea cererii de propuneri, evaluarea, contractarea și monitorizarea proiectelor).
Criteriile de selecție a proiectelor vor asigura:
– asumarea angajamentului de a investi 100 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, în conformitate cu domeniile de intervenție 010, 012, 021c și 021d din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.
– Conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Atunci când depune cererea pentru acordul de finanțare, planul de afaceri va prezenta orice riscuri potențiale care pot decurge pentru mediu și care sunt metodele de abordare a acestora.
Responsabil:
MIPE